Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1934
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gosse
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Broek, gemeente Doniawerstal
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoukje Siementje
Naam echtgenote
Grasman
Geboorteplaats echtgenote
Oudega
Voornamen vader echtgenoot
Hessel Sipkes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tietje
Naam moeder echtgenoot
de Leeuw
Voornaam vader echtgenote
Durk
Naam vader echtgenote
Grasman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Froukje
Naam moeder echtgenote
Valkema
Kwota / Bron
Aktenr 26

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)