Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1935
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas Murk
Naam echtgenoot
Tjalsma
Geboorteplaats echtgenoot
Goënga
Voorna(a)m(en) echtgenote
Romkje
Naam echtgenote
Martens
Geboorteplaats echtgenote
IJsbrechtum
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit
Naam vader echtgenoot
Tjalsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Ate
Naam vader echtgenote
Martens
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sipkje
Naam moeder echtgenote
Agema
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)