Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
28
Maand
9
Jaar
1939
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hinne
Naam echtgenoot
van der Weide
Geboorteplaats echtgenoot
Tjerkwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jetske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Linse
Naam vader echtgenoot
van der Weide
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geiske
Naam moeder echtgenoot
Krijtenburg
Nota
BRUIDEGOM: -binnen de laatste zes maanden wonende te Idsegahuizum, gemeente Wonseradeel
Kwota / Bron
Aktenr 72

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)