Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1941
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lieuwe
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Niawier
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
Hogeboom
Geboorteplaats echtgenote
Uitwellingerga
Voornamen vader echtgenoot
Jan
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tetje
Naam moeder echtgenoot
Miedema
Voornaam vader echtgenote
Minne
Naam vader echtgenote
Hogeboom
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Agnes Agniszka
Naam moeder echtgenote
Przybyl
Kwota / Bron
Aktenr 19

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)