Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
20
Maand
2
Jaar
1838
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Albert
Patroniem echtgenoot
Wytzes
Naam echtgenoot
Valkema
Geboorteplaats echtgenoot
Oudega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maike
Patroniem echtgenote
Ekkes
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Wytze Alberts
Naam vader echtgenoot
Valkema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoukjen Wybes
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Ekke Cornelis
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lolkje Teedes
Naam moeder echtgenote
Walma
Kwota / Bron
Aktenr 7

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)