Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1838
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Christiaans
Naam echtgenoot
Heyner
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antie
Patroniem echtgenote
Teunis
Naam echtgenote
de Vries
Geboorteplaats echtgenote
Berlikum
Voornamen vader echtgenoot
Christiaan
Naam vader echtgenoot
Heyner
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Reinouw
Naam moeder echtgenoot
Regnerus
Voornaam vader echtgenote
Teunis Willems
Naam vader echtgenote
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjietske
Naam moeder echtgenote
Herres
Kwota / Bron
Aktenr 34

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)