Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
6
Maand
7
Jaar
1839
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wiebe
Patroniem echtgenoot
Gerhardus
Naam echtgenoot
Althuisius
Geboorteplaats echtgenoot
Gaastmeer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jacobje
Patroniem echtgenote
Sjirks
Naam echtgenote
Haagsma
Geboorteplaats echtgenote
Abbega
Voornamen vader echtgenoot
Gerhardus Durks
Naam vader echtgenoot
Althuisius
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elisabeth Wiebes
Naam moeder echtgenoot
Althuisius
Voornaam vader echtgenote
Sjirk Jacobs
Naam vader echtgenote
Haagsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Bouwes
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 52

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)