Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
26
Maand
4
Jaar
1845
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Eerdmans
Geboorteplaats echtgenoot
Bolsward
Voorna(a)m(en) echtgenote
Frouwkjen
Patroniem echtgenote
Pieters
Naam echtgenote
Wiersma
Geboorteplaats echtgenote
Workum
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Dirks
Naam vader echtgenoot
Eerdmans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Olferts
Naam moeder echtgenoot
Ozinga
Voornaam vader echtgenote
Pieter Sjoerds
Naam vader echtgenote
Wiersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ieke Johannes
Naam moeder echtgenote
Feenstra
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)