Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
15
Maand
6
Jaar
1846
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Willem
Patroniem echtgenoot
Tjepkes
Naam echtgenoot
van der Molen
Geboorteplaats echtgenoot
Bozum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hinke
Patroniem echtgenote
Sybrens
Naam echtgenote
Wiarda
Geboorteplaats echtgenote
Bozum
Voornamen vader echtgenoot
Tjepke Reinders
Naam vader echtgenoot
van der Molen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Bartsma
Voornaam vader echtgenote
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenote
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Ymes
Naam moeder echtgenote
Stellingwerf
Kwota / Bron
Aktenr 41

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)