Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
22
Maand
9
Jaar
1849
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wiebe
Patroniem echtgenoot
Gerhardus
Naam echtgenoot
Althuisius
Geboorteplaats echtgenoot
Gaastmeer
Voorna(a)m(en) echtgenote
Vroukje
Patroniem echtgenote
Harmens
Naam echtgenote
Wiersma
Geboorteplaats echtgenote
Oppenhuizen
Voornamen vader echtgenoot
Gerhardus Durks
Naam vader echtgenoot
Althuisius
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elisabeth
Naam moeder echtgenoot
Wiebes
Voornaam vader echtgenote
Harmen Sjoerds
Naam vader echtgenote
Wiersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukjen Jans
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 63

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)