Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
30
Maand
11
Jaar
1860
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis
Patroniem echtgenoot
Harings
Naam echtgenoot
de Koe
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wypkje
Patroniem echtgenote
Gosses
Naam echtgenote
Wybenga
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Haring Cornelis
Naam vader echtgenoot
de Koe
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sijke Pieters
Naam moeder echtgenoot
Osinga
Voornaam vader echtgenote
Gosse Wybes
Naam vader echtgenote
Wybenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Anna Thomas
Naam moeder echtgenote
Nijdam
Kwota / Bron
Aktenr 71

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)