Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1863
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke
Patroniem echtgenoot
Wudmers
Naam echtgenoot
Talsma
Geboorteplaats echtgenoot
Hidaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Christina
Patroniem echtgenote
Jans
Naam echtgenote
Okkes
Geboorteplaats echtgenote
Hindeloopen
Voornamen vader echtgenoot
Wudmer Pieters
Naam vader echtgenoot
Talsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ytje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Jan Salings
Naam vader echtgenote
Okkes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Theresia Lolles
Naam moeder echtgenote
de Vreeze
Kwota / Bron
Aktenr 31

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)