Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1865
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Huizum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Bootsma
Geboorteplaats echtgenote
Tirns
Voornamen vader echtgenoot
Andries Hendriks
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Albertje Sybrens
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Herre Pieters
Naam vader echtgenote
Bootsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Dudtje Klazes
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)