Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
7
Maand
10
Jaar
1865
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Stoffel
Patroniem echtgenoot
Wiebes
Naam echtgenoot
Stoffelsma
Geboorteplaats echtgenoot
Hemelum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Warga
Voornamen vader echtgenoot
Wiebe Stoffels
Naam vader echtgenoot
Stoffelsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martje Dirks
Naam moeder echtgenoot
Schaper
Voornaam vader echtgenote
Douwe Hinnes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje Wiebrens
Naam moeder echtgenote
Veenema
Kwota / Bron
Aktenr 84

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)