Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1819
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Patroniem echtgenoot
Paulus
Naam echtgenoot
Rienstra
Geboorteplaats echtgenoot
Scharnegoutum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Elisabeth
Patroniem echtgenote
Epeus Gerhardus
Naam echtgenote
Couperus
Geboorteplaats echtgenote
Parrega
Voornamen vader echtgenoot
Paulus Idzes
Naam vader echtgenoot
Rienstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Beitske Jacobs
Naam moeder echtgenoot
Rienstra
Voornaam vader echtgenote
Epeus Gerhardus
Naam vader echtgenote
Couperus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aaltje
Naam moeder echtgenote
Doekes
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)