Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
22
Maand
6
Jaar
1867
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Sybolts
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Terhorne
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Jacobs
Naam echtgenote
Kroon
Geboorteplaats echtgenote
Sintjohannesga
Voornamen vader echtgenoot
Sybolt Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aukjen Jans
Naam moeder echtgenoot
Veldstra
Voornaam vader echtgenote
Jacob Thomas
Naam vader echtgenote
Kroon
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Jans
Naam moeder echtgenote
Berger
Kwota / Bron
Aktenr 85

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)