Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
16
Maand
5
Jaar
1868
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hielke
Naam echtgenoot
Vlas
Geboorteplaats echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Verbeek
Geboorteplaats echtgenote
Lemmer
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Feikes
Naam vader echtgenoot
Vlas
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Hielkes
Naam moeder echtgenoot
Boersma
Voornaam vader echtgenote
Bouwe Johannes
Naam vader echtgenote
Verbeek
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hinke Ytzes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 37

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)