Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
21
Maand
5
Jaar
1870
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Marten
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Rusticus
Geboorteplaats echtgenote
Allingawier
Voornamen vader echtgenoot
Wytse Martens
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ybeltje Jelles
Naam moeder echtgenoot
Nauta
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd Jacobs
Naam vader echtgenote
Rusticus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Jorrits
Naam moeder echtgenote
Jorritsma
Kwota / Bron
Aktenr 57

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)