Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
27
Maand
5
Jaar
1871
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johann Friedrich
Naam echtgenoot
Wempe
Geboorteplaats echtgenoot
Overlethe, Oldenburg, Duitsland
Voorna(a)m(en) echtgenote
Maike
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Nijland
Voornamen vader echtgenoot
Johann Heinrich
Naam vader echtgenoot
Wempe
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Marie Catharine
Naam moeder echtgenoot
Wilken
Voornaam vader echtgenote
Ulbe Gosses
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fokjen Lieuwes
Naam moeder echtgenote
Ypma
Kwota / Bron
Aktenr 78

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)