Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1873
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Idskenhuizen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Willemke
Naam echtgenote
Schotanus
Geboorteplaats echtgenote
Woudsend
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Johannes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Eelkes
Naam moeder echtgenoot
Feenstra
Voornaam vader echtgenote
Willem Anskes
Naam vader echtgenote
Schotanus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Durkjen Sjoerds
Naam moeder echtgenote
Visser
Kwota / Bron
Aktenr 37

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)