Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
6
Maand
9
Jaar
1873
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis Hendrik
Naam echtgenoot
Biersma
Geboorteplaats echtgenoot
Heerenveen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Elisabeth
Naam echtgenote
Muller
Geboorteplaats echtgenote
Woudsend
Voornamen vader echtgenoot
Roelof
Naam vader echtgenoot
Biersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geesje
Naam moeder echtgenoot
Wachter
Voornaam vader echtgenote
Jan Reinder
Naam vader echtgenote
Muller
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elisabeth Andries
Naam moeder echtgenote
Jongbloed
Kwota / Bron
Aktenr 82

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)