Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
23
Maand
5
Jaar
1874
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Oppenhuis
Geboorteplaats echtgenoot
Folsgare
Voorna(a)m(en) echtgenote
Uilkjen
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Oppenhuizen
Voornamen vader echtgenoot
Hilbrand Herres
Naam vader echtgenoot
Oppenhuis
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geertje Gerrits
Naam moeder echtgenoot
Hoekema
Voornaam vader echtgenote
Wytze Alles
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Korneliske Wybes
Naam moeder echtgenote
Zijlstra
Kwota / Bron
Aktenr 58

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)