Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Broer
Naam echtgenoot
Stallinga
Geboorteplaats echtgenoot
Nijland
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lijsbert
Patroniem echtgenote
Thomas
Naam echtgenote
Bijlsma
Geboorteplaats echtgenote
Oldeboorn
Voornamen vader echtgenoot
Murk Pieters
Naam vader echtgenoot
Stallinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Baukjen Broers
Naam moeder echtgenoot
Haagsma
Voornaam vader echtgenote
Thomas Willems
Naam vader echtgenote
Bijlsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elske Tjitzes
Naam moeder echtgenote
Haringsma
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)