Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
22
Maand
6
Jaar
1878
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Workum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Verbeek
Geboorteplaats echtgenote
Lemmer
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Jans
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wiepkje Murks
Naam moeder echtgenoot
Boerstra
Voornaam vader echtgenote
Bouwe Johannes
Naam vader echtgenote
Verbeek
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hinke Itzes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 82

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)