Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
8
Maand
5
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Terzool
Voorna(a)m(en) echtgenote
Johanna
Naam echtgenote
Lolcama
Geboorteplaats echtgenote
Mantgum
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Jelles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Jellema
Voornaam vader echtgenote
Wybe
Naam vader echtgenote
Lolcama
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Pieters
Naam moeder echtgenote
van Dijk
Kwota / Bron
Aktenr 17

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)