Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
29
Maand
7
Jaar
1882
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Engele
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Abbega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Klaaske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Nijland
Voornamen vader echtgenoot
Haring Engeles
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elizabeth Freerks
Naam moeder echtgenoot
Bokma
Voornaam vader echtgenote
Gosse Pieters
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Minnes
Naam moeder echtgenote
Faber
Kwota / Bron
Aktenr 69

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)