Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
7
Maand
12
Jaar
1882
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oebele
Naam echtgenoot
Stellingwerf
Geboorteplaats echtgenoot
Tzum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertruida Christina
Naam echtgenote
Jentink
Geboorteplaats echtgenote
Nijland
Voornamen vader echtgenoot
Otte Oebeles
Naam vader echtgenoot
Stellingwerf
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Jans
Naam moeder echtgenoot
Huizenga
Voornaam vader echtgenote
Theodorus
Naam vader echtgenote
Jentink
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertruida Christina
Naam moeder echtgenote
van Hengelaar
Kwota / Bron
Aktenr 84

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)