Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
26
Maand
5
Jaar
1883
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjipke
Naam echtgenoot
Boersma
Geboorteplaats echtgenoot
Sijbrandaburen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeannette Sjuttine
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Jan Obbes
Naam vader echtgenoot
Boersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jitske Rintjes
Naam moeder echtgenoot
Jellema
Voornaam vader echtgenote
Sikke Pieters
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Saakjen Piers
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 64

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)