Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
5
Maand
6
Jaar
1886
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Alle
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Hommerts
Voorna(a)m(en) echtgenote
Yfke
Naam echtgenote
Knossen
Geboorteplaats echtgenote
Idzega
Voornamen vader echtgenoot
Uilke Alles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Riemke Wybes
Naam moeder echtgenoot
Cnossen
Voornaam vader echtgenote
Sjirk
Naam vader echtgenote
Knossen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Idske
Naam moeder echtgenote
Nauta
Kwota / Bron
Aktenr 79

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)