Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1888
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Alle
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oppenhuizen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Marijke
Naam echtgenote
Bakker
Geboorteplaats echtgenote
Oranjewoud
Voornamen vader echtgenoot
Wytze Alles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Korneliske Wybes
Naam moeder echtgenoot
Zijlstra
Voornaam vader echtgenote
Thijs Hendriks
Naam vader echtgenote
Bakker
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Albertje Reinders
Naam moeder echtgenote
Klein
Kwota / Bron
Aktenr 30

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)