Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1888
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oppenhuizen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Minke
Naam echtgenote
Welbedagt
Geboorteplaats echtgenote
Bolsward
Voornamen vader echtgenoot
Wytze Alles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Corneliske Wybes
Naam moeder echtgenoot
Zijlstra
Voornaam vader echtgenote
Philippus Wytzes
Naam vader echtgenote
Welbedagt
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Beitske Hendriks
Naam moeder echtgenote
van Manen
Kwota / Bron
Aktenr 32

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)