Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1888
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Teye
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Westhem
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Meye Lieuwes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjutje Teyes
Naam moeder echtgenoot
Brattinga
Voornaam vader echtgenote
Johannes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tecla
Naam moeder echtgenote
Kuipers
Kwota / Bron
Aktenr 41

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)