Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1888
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Margje
Naam echtgenote
Eits
Geboorteplaats echtgenote
Steggerda (Weststellingwerf)
Voornamen vader echtgenoot
Sytze Tjeerds
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Geerts
Naam moeder echtgenoot
van Roeden
Voornaam vader echtgenote
Jan Klazen
Naam vader echtgenote
Eits
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Jacobs
Naam moeder echtgenote
Kuperus
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)