Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1889
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Lutkewierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna
Naam echtgenote
Wiersma
Geboorteplaats echtgenote
Heeg
Voornamen vader echtgenoot
Jouke Watzes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Maaike Jans
Naam moeder echtgenoot
Heeringa
Voornaam vader echtgenote
Kornelis Nannes
Naam vader echtgenote
Wiersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jetske
Naam moeder echtgenote
Zuiderveld
Kwota / Bron
Aktenr 59

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)