Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
11
Maand
5
Jaar
1895
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Bartele
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Idskenhuizen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerbrigje
Naam echtgenote
de Vries
Geboorteplaats echtgenote
Ypecolsga
Voornamen vader echtgenoot
Pier Barteles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Johannes
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Jentje
Naam vader echtgenote
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jetske
Naam moeder echtgenote
Wierda
Kwota / Bron
Aktenr 29

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)