Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
23
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Vlas
Geboorteplaats echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gelske
Naam echtgenote
Veenstra
Geboorteplaats echtgenote
Gaastmeer
Voornamen vader echtgenoot
Hylke
Naam vader echtgenoot
Vlas
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje
Naam moeder echtgenoot
Verbeek
Voornaam vader echtgenote
Bauke
Naam vader echtgenote
Veenstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lipkje
Naam moeder echtgenote
Nijdam
Kwota / Bron
Aktenr 63

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)