Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1904
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Zondervan
Geboorteplaats echtgenoot
Tirns
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
IJsbrechtum
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd
Naam vader echtgenoot
Zondervan
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske
Naam moeder echtgenoot
Schukken
Voornaam vader echtgenote
Hessel
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Leentje
Naam moeder echtgenote
Jaarsma
Kwota / Bron
Aktenr 15

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)