Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
20
Maand
5
Jaar
1905
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Uilke
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oppenhuizen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Stropsma
Geboorteplaats echtgenote
Joure
Voornamen vader echtgenoot
Wytze Alles
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Korneliske Wybes
Naam moeder echtgenoot
Zijlstra
Voornaam vader echtgenote
Meine Folkerts
Naam vader echtgenote
Stropsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Andries
Naam moeder echtgenote
Brandsma
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)