Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
18
Maand
7
Jaar
1908
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Harkema-Opeinde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Naam echtgenote
van Popta
Geboorteplaats echtgenote
Goënga
Voornamen vader echtgenoot
Marten Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Degina
Naam moeder echtgenoot
Wondaal
Voornaam vader echtgenote
Yftinus
Naam vader echtgenote
van Popta
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Corneliske
Naam moeder echtgenote
Jellema
Kwota / Bron
Aktenr 73

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)