Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Siebren
Patroniem echtgenoot
Luitsens
Naam echtgenoot
Piersma
Geboorteplaats echtgenoot
Nijland
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Emkes
Naam echtgenote
Rienstra
Geboorteplaats echtgenote
Kubaard
Voornamen vader echtgenoot
Luitsen Durks
Naam vader echtgenoot
Piersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Johantje Aukes
Naam moeder echtgenoot
Aukema
Voornaam vader echtgenote
Emke Rientzes
Naam vader echtgenote
Rienstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Marijke
Naam moeder echtgenote
Durks
Kwota / Bron
Aktenr 4

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)