Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
25
Maand
6
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lieuwe
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Bolsward
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
de Groot
Geboorteplaats echtgenote
Irnsum
Voornamen vader echtgenoot
Gerben
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jitske
Naam moeder echtgenoot
van der Wal
Voornaam vader echtgenote
Homme
Naam vader echtgenote
de Groot
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Folkerts
Naam moeder echtgenote
Kasemier
Kwota / Bron
Aktenr 80

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)