Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jetze
Naam echtgenoot
Wijnja
Geboorteplaats echtgenoot
Idzega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Taetske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Jutrijp
Voornamen vader echtgenoot
Jelle
Naam vader echtgenoot
Wijnja
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ynskje
Naam moeder echtgenoot
Reitsma
Voornaam vader echtgenote
Sikke
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hiltje
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 44

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)