Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
27
Maand
5
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Suierveld
Geboorteplaats echtgenoot
Tirns
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rigtje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
IJsbrechtum
Voornamen vader echtgenoot
Lolke
Naam vader echtgenoot
Suierveld
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Akke
Naam moeder echtgenoot
Winkler
Voornaam vader echtgenote
Gerben
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jitske
Naam moeder echtgenote
van der Wal
Kwota / Bron
Aktenr 46

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)