Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
31
Maand
5
Jaar
1828
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Laagland
Geboorteplaats echtgenoot
Wolsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltie
Patroniem echtgenote
Jackles
Naam echtgenote
Hulshof
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Gerrits
Naam vader echtgenoot
Laagland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Anke
Naam moeder echtgenoot
Jelmers
Voornaam vader echtgenote
Jackle Johannes
Naam vader echtgenote
Hulshof
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertje Lieuwes
Naam moeder echtgenote
Donia
Kwota / Bron
Aktenr 30

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)