Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
28
Maand
9
Jaar
1918
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Marten
Naam echtgenoot
van Foeken
Geboorteplaats echtgenoot
Nijland
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gerritje
Naam echtgenote
van Dijk
Geboorteplaats echtgenote
Scharnegoutum
Voornamen vader echtgenoot
Douwe
Naam vader echtgenoot
van Foeken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje
Naam moeder echtgenoot
Elzing
Voornaam vader echtgenote
Anne
Naam vader echtgenote
van Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje
Naam moeder echtgenote
Rienstra
Kwota / Bron
Aktenr 89

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)