Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
14
Maand
11
Jaar
1918
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oenze
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Cnossen
Geboorteplaats echtgenote
Dijken
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Gjalts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sara Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
IJsbrand
Naam vader echtgenote
Cnossen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gerlofke
Naam moeder echtgenote
van der Kooy
Kwota / Bron
Aktenr 97

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)