Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
8
Maand
5
Jaar
1919
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Naam echtgenoot
Grondsma
Geboorteplaats echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) echtgenote
Idske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Hommerts
Voornamen vader echtgenoot
Taede
Naam vader echtgenoot
Grondsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lolkje
Naam moeder echtgenoot
Hettinga
Voornaam vader echtgenote
Alle
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Yfke
Naam moeder echtgenote
Cnossen
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)