Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1920
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rinke
Naam echtgenoot
Reyenga
Geboorteplaats echtgenoot
Idzega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Janke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Jetze
Naam vader echtgenoot
Reyenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke
Naam moeder echtgenoot
Reitsma
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Margje
Naam moeder echtgenote
Eits
Kwota / Bron
Aktenr 36

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)