Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
29
Maand
5
Jaar
1920
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pier
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jutrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Rijpma
Geboorteplaats echtgenote
Offingawier
Voornamen vader echtgenoot
Sikke
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hiltje
Naam moeder echtgenoot
Brouwer
Voornaam vader echtgenote
Hinne
Naam vader echtgenote
Rijpma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Beitske
Naam moeder echtgenote
Koopmans
Kwota / Bron
Aktenr 85

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)