Collaboratieve indexen

Huwelijken - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Wymbritseradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Keimpe
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jutrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Martentje
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Jutrijp
Voornamen vader echtgenoot
Marten
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Kerst
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Leeuwkjen
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 26

Huwelijken

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)